Engreix

Produïm una extensa gama de grasses pel cuir amb excel·lents resultats d’aplicació. Aporten plenitud, excel·lent lubricació a les fibres i permeten un tall del cuir més sedós.

Olis crus

 

Són olis que no ha patit cap reacció química especial ni tractament especial.
Són totalment insolubles en aigua.
S’obtenen pells amb bon efecte de tub, farcit i plenitud.
Excel·lent lubrificació de les fibres permetent un tall més sedós, especialment en cuirs d’adobament vegetal.
Tactes gras-suau. Bona resistència a llum.
En la fase de greixatge, combinats amb altres olis, milloren el poder lubricant de la barreja i s’aconsegueixen pells més greixades tant en superfície com a l’interior.
Olis utilitzats en processos on intervinguin assecats molt forts i per mantenir l’aspecte engreixat o sobre-engreixat.
En acabats, aplicat superficialment, s’obté una notable lubrificació de la flor.
En quedar dipositats en superfície, milloren la intensitat de les tintures i poden donar cert efecte d’enfosquiment al cuir.

SEROIL PBT

Greixatge en general, barrejat amb altres olis. Tot tipus de pells:
Sobre pes rebaixat: 0,5-2%
Top o sobre-greixatge final:
Sobre pes rebaixat: 0,5-1%.
Pot afegir-se al costat d’un oli catiònic tipus SEROIL SC-B (1%)
En pells en crust o semi-humides com sobre-greixatge superficial, especialment de curtició vegetal:
A pelfa o roller: 100%

SEROIL OF

Greixatge en general, barrejat amb altres olis. Tot tipus de pells:
Sobre pes rebaixat: 0,5-2%
Top o sobre-greixatge final:
Sobre pes rebaixat: 0,5-1%.
Pot afegir-se al costat d’un oli catiònic tipus SEROIL SC-B (1%)
En pells en crust o semi-humides com sobre-greixatge superficial, especialment de curtició vegetal:
A pelfa o roller: 100%

SEROIL CC

Greixatge en general, barrejat amb altres olis. Tot tipus de pells:
Sobre pes rebaixat: 0,5-2%
Top o sobre-greixatge final:
Sobre pes rebaixat: 0,5-1%.
Pot afegir-se al costat d’un oli catiònic tipus SEROIL SC-B (1%)
En pells en crust o semi-humides com sobre-greixatge superficial, especialment de curtició vegetal:
A pelfa o roller: 100%

SEROIL PB

Greixatge en general, barrejat amb altres olis. Tot tipus de pells:
Sobre pes rebaixat: 0,5-2%
Top o sobre-greixatge final:
Sobre pes rebaixat: 0,5-1%.
Pot afegir-se al costat d’un oli catiònic tipus SEROIL SC-B (1%)
En pells en crust o semi-humides com sobre-greixatge superficial, especialment de curtició vegetal:
A pelfa o roller: 100%

Olis Sulfats

 

Els greixatges sulfats es produeixen per reacció de greixos amb àcid sulfúric.
Els cuirs amb una sensació rodona molt bona, poden omplir-se o omplir la plenitud.
Proporciona uns pells suaus amb un bon gra fi i amb elasticitat.
Bona lluminositat.
A causa de l’excel·lent grau de sulfatació, els greixos de QUIMSER proporcionen una distribució uniforme del greix a l’interior del cuir.
Molt útil per a tot tipus d’articles com la vaca, l’ovella i la cabra.
Especialment indicat per a cuir curtidor vegetal.

SEROIL TL

Aplicació general. Articles de Napa, calçat, marroquinería, tapisseria.
Alta concentració en base sulfatat. Ideal para de preparació d’altres productes sulfatats i alt qualitat.

SEROIL PLSN

Aplicació general. Articles de Napa, calçat, marroquinería, tapisseria.

SEROIL C-75

Aplicació general. Articles de Napa, calçat, marroquinería, tapisseria.

Olis Sulfits

 

Els olis sulfitats són els produïts per reacció dels olis amb bisulfit sòdic.
Olis que en general ens aporten suavitat i pells molt toves però sense efecte de farciment.
S’obtenen pells caigudes amb molta blanor interior.
Excel·lent estabilitat als banys d’adobament i als electròlits (àcids i alcalins).
Poden ser utilitzats com greixatges únics. Especialment TTK i CMT.
Excel·lent penetració, distribució i fixació del greix.
La completa relaxació de la fibres es tradueix en un excel·lent comportament a l’abatanado.
Les solideses a la llum dependran del tipus d’oli utilitzat.

SEROIL MQ-9

Elevat grau de blandura en pells al crom. Molt bona penetració i fixació.

SEROIL MQ-SP

Basat en oli pescat desodorizat. Pells molt toves.

SEROIL MS

Excel·lents resultats en cuirs de curtició vegetal.
S’obtenen colors molt clars sense oxidació. Elevat grau de blandura en pells al crom.

SEROIL MS

Excel·lents resultats en cuirs de curtició vegetal.
S’obtenen colors molt clars sense oxidació. Elevat grau de blandura en pells al crom.

SEROIL SMZ

Econòmic. Basat en triglicèrids amb baix índex d’oxidació. A excepció dels altres oli sulfitats, té moltes característiques dels olis sulfatats.
Pot ser utilitzat com a greixatge sulfatat.Millora la igualació en la tintura sense disminuir la intensitat. Ideal per a articles calçat.

SEROIL TTK

Té moltes característiques dels olis sulfatats. Pot ser utilitzat com a greixatge sulfatat. No incrementa la soltesa de flor. Millora les igualacions en la tintura sense disminuir la intensitat. Ideal per a articles calçat.

SEROIL P

Econòmic. Per a tot tipus d’articles.

SEROIL SU

Basat en oli pescat desodorizat. Pells molt toves.

SEROIL CMT

Pot usar-se amb greixatge únic o principal, amb el qual s’obté un resultat mitjà de característiques com a tacte superficial, blandura interior i exterior, tub mitjà, lleu soltesa de flor. Bona igualació de tintura.

SEROIL PT

Econòmic. Especial per a calçat i calçat de seguretat. Bona lubricació amb blandura lleugera.

Olis i Polímers en Base Sintètic

 

Olis i polímers de vaig basar sintètica basats en derivats del petroli.
Greixatges d’ús general per a tot tipus de pells, ja siguin adobades al crom, vegetal o mixtes.
Es pot combinar amb olis naturals permetent millorar l’estabilitat de la barreja.
Té una bona fixació i una extraordinària penetració proporcionant una distribució ràpida i uniforme de l’oli a través del tall.
S’obtenen pells molt suaus amb una flor ferma.
Pells que es requereixi poc pes. Pells lleugeres.
No redueix la compactació de les fibres.
Olis sense olor o amb olor lleuger-agradable.
Olis inoxidables i inrranciables.
Bona estabilitat als electròlits. Poden ser usats en banys d’adobament, recurtició, àcids i alcalins.
Excel·lent comportament a l’esmerilat.

SEROIL JP

Tacte ceroso-suau. Confecció, napa, articles naturals que requereixin bon tacte. Lleuger efecte hidrofugant.

SEROIL FE

Pells toves i tacte suau. Per a tot tipus de pells.

SEROIL SOF

Especial per a pells blanques. Es millora i s’obtenen pells blanques amb to azulat i pells més netes. Millora el blanqueig i neteja de la pell amb pèl. S’obté pells amb bon plec i ressort. Confecció, guantería, double-face i tapisseria.

SEROIL SPN

Especial per a pells blanques. Es millora i s’obtenen pells blanques amb to azulat i pells més netes. Millora el blanqueig i neteja de la pell amb pèl. S’obté pells amb bon plec i ressort. Confecció, guantería, double-face i tapisseria.

SEROIL FO

Pells toves i tacte suau. Per a tot tipus de pells.

SEROIL SPC

Tacte sec. No afecta a la intensitat de les tintures. Millora l’emulsió i la penetració de la mescla de greixatge.

Olis de Tacte

 

Polímers i olis especials, auxiliars de tacte, lecitines, lanolinas, hidrofugants, catiònics.
Recomanable per a tot tipus d’articles.
S’obtenen pells amb tacte superficial cerós-gras.
Excel·lent lubrificació de la fibres. No desmunten la pell.
S’obtenen pells amb tub i bona plenitud.
Bon efecte de retorn / recuperació.
Bona resistència als banys de crom, extractes vegetals, recromado i neutralització.

SEROIL SLL

Pot ser usat com engreixant únic. A causa que el producte és líquid, és fàcil de manipular i no té com els problemes habituals dels productes en pasta, com a separacions, putrefacció i uns altres.

SEROIL LAN

Poca penetració. Tacte gras. Lleugera repelencia a l’aigua. Recomanat
per a articles pull-up. Millora el poliment i l’efecte cremat.

SEROIL SC-B

Usat per accentuar els colors durant el procés de tintura, així com incrementar la intensitat dels matisos. Per aconseguir tacte superficial agradable en tots els articles, especialment en velours i Double-Face.Per fixar els productes aniónics al final del procés humit.

SEROIL L

Tacte agradable y lubrificació interior.

Olis Especials

 

Olis especials per a aplicacions / articles especials.
Tenen composicions químiques diverses.

SEROIL VS

Oli especial per a sola i articles vegetals.
També pot utilitzar-se en altres articles quan busquem
bona penetració, distribució del greix i tintures de cuir homogènies
amb fibra compacta sense soltesa de flor.
També ofereix bona resistència a la llum. És un greix molt estable per a sola/adobat vegetal evitant la formació de fang i machas de tintura. En articles ”suede” o nobuk s’obté tacte suau i bona lluentor final.

SEROIL MLL

Greix especial per a articles adobats al vegetal. Proporciona extrema bona blandura, tub, pastositat i tacte gras. Extrema lubrificació. S’obté un tall molt fàcil quan es retalla o modela el cuir

SEROIL WPH

Hidrofugant. Nivell alt. Recomanat per a article mitjà-tous, com a calçat,
marroquinería, tapisseria. Per ser usat com a producte de greixatge únic.
Aplicació: Es recomana no utilitzar cap tensioactiu durant el procés i realitzar una neutralització no inferior a pH4,8. S’aconsegueix un efecte màxim de després de fixar el greix al final del procés amb una sal metàl·lica.(Cr, Al, Zr).

SEROIL MLO

Greix especial per a articles adobats al vegetal. Proporciona extrema bona blandura, tub, pastositat i tacte gras. Extrema lubrificació. S’obté un tall molt dolç quan es retalla o modela el cuir

SEROIL WPS

Hidrofugant. Nivell mitjà Recomanat per a article tous, com guantería,
confecció, napa. Per ser usat com a producte de greixatge únic.
Aplicació: Es recomana no usar cap tensioactiu durant el procés i realitzar una neutralització no inferior a pH4,8. S’aconsegueix un efecte màxim de després de fixar el greix al final del procés amb una sal metàl·lica (Cr, Al, Zr).

SEROIL CL

Oli utilitzat com a complement de greixatge, per millorar l’emulsió de la mescla de greixos, penetració i blandura de les pells. Pot ser usat en totes la fases del cuir i tot tipus d’articles tous, lubrificació i poc pes, especialment guantería, confecció, double-face, peletería… Estable als electròlits. Pot ser aplicat a pelfa o esponja (peletería).

SEROIL KM-24

Sèrie d’olis coneguts com Kicking Oil. Són utilitzats principalment
per a pells de peletería fina com a guineus, marmota, castors, conills… Tenen una excel·lent penetració en la fibra interna de la pell. L’excés de greix s’elimina fàcilment bombant les pells en sec amb serradures. S’obtenen bona lluentor i sedositat en la part del pèl.

SEROIL KM-24-08

Sèrie d’olis coneguts com Kicking Oil. Són utilitzats principalment
per a pells de peletería fina com a guineus, marmota, castors, conills… Tenen una excel·lent penetració en la fibra interna de la pell. L’excés de greix s’elimina fàcilment bombant les pells en sec amb serradures. S’obtenen bona lluentor i sedositat en la part del pèl.