Aqui hi trobareu una selecció de fotografies organitzades per àlbums.
Podreu accedir als àlbums fent clic a les imatges.
Instal·lacions
Zona d’olis i reactors
Zona de pols
Zona d’acabats
Zona de càrrega i descàrrega
Magatzem
Laboratoris
Laboratori químic
Laboratori d’aplicació
Oficines
Oficina logística
Oficina comercial
Menjador
Altres
Empresa
Logística

Fires