Tradició i futur
QUIMSER va ser fundada el 1966 per Salvador Esquerra Romeu, que va començar sol l’activitat de comerç de productes químics per a la indústria del cuir. Va començar l’activitat en el cor de la zona del cuir adobat de la ciutat d’Igualada, un dels llocs més tradicionals i prestigiosos amb major producció de l’activitat en el sector de l’adobament de cuir a tot Europa.
Salvador Esquerra Romeu, fundador
Poc després es va traslladar a una petita instal·lació situada a Òdena, prop d’Igualada, on va començar a produir els primers productes en pols per a la fabricació de sola amb adobament vegetal. A mitjans dels anys setanta QUIMSER va començar a construir, al polígon industrial Pla de la Masia, la primera de les dues naus que avui en dia, després d’haver tingut diverses transformacions i ampliacions, té QUIMSER.

La incorporació de nou personal i noves instal·lacions va activar gradualment l’expansió de la seva gamma de productes, des de licors de crom, les mescles de productes en forma de pols, líquid i engreixants, fins a una completa gamma d’especialitats per a totes les fases d’adob i acabat indústria del cuir.

El 1984 QUIMSER empresa comercial es transforma en una corporació (societat anònima), propietat de la família del seu fundador.

QUIMSER és avui dia una empresa familiar arrelada que exporta el 60% de la seva producció.