REACH
REACH és l’abreviatura de «registre, avaluació, autorització i restricció de les substàncies i preparats químics».

Per complir amb la normativa, les empreses han d’identificar i gestionar els riscos vinculats a les substàncies que es fabriquen i es comercialitzen a la UE. Les empreses han de demostrar a la ECHA com pot utilitzar-se la substància amb seguretat i han d’informar sobre les mesures de gestió del risc als usuaris.

REACH és un Reglament de la Unió Europea, adoptat per tal de millorar la protecció de la salut humana i el medi ambient contra els riscos que poden presentar els productes químics, alhora que es potencia la competitivitat de la indústria química de la UE . El Reglament fomenta igualment mètodes alternatius per a la valoració del perill de les substàncies per tal de reduir el nombre d’assaigs realitzats amb animals.

QUIMSER, S.A. té registrades com a fabricant les següents substàncies químiques a la ECHA (European Chemicals Agency) d’acord amb la normativa europea REACH:

Oli de ricí, sulfatat, sal sòdica
EC 269-123-7 CAS 68187-76-8

Ceres de parafina i ceres d’hidrocarburs, clor, sulfoclorada, saponificada
EC 939-314-6 CAS 1469983-39-8

Oli de colza, sulfatat, sal de sodi
EC 281-978-8 CAS 84082-30-4
Quimser S.A.