La pell d’origen animal és un producte natural. La indústria del cuir la transforma en matèria estable per a la fabricació d’articles de confecció, tapisseria i calçat, entre d’altres. Un cop adobada i readobada, la pell es fa més resistent a la degradació ambiental segons els productes que s’hagin utilitzat.

Què és biodegradable?

L’adjectiu biodegradable qualifica aquelles substàncies que es poden degradar mitjançant l’acció d’agents biològics, com certs animals, els fongs i els bacteris, que poden aconseguir la descomposició d’aquest tipus de substàncies.

Quan és biodegradable un producte?

Quan diem que un producte o un material és biodegradable, significa que té la capacitat de descompondre’s de manera natural i ecològica en un termini de temps relativament curt. D’aquesta manera, no contamina el medi i, fins i tot, es transforma en adob per a la terra.

Avui dia, el sector del cuir busca pell adobada lliure de metalls (crom / alumini) i de bona biodegradabilitat per reduir o eliminar els efectes contaminants que pugui generar el residu. També es busquen processos en què es redueixi el consumo d’aigua, d’electricitat i de temps, i que els productes químics utilitzats no generin un problema. Una mala gestió dels recursos i la falta d’equipaments (depuradores) son la causa de la contaminació de molts espais naturals.

En aquests últims anys, la indústria càrnia ha augmentat la seva demanda, especialment als països en desenvolupament. Tanmateix, el subproducte que és la pell, ha minvat el seu ús per donar pas a altres materials. Un d’aquests materials és la «pell sintètica» o «pell vegana», que guanya valor al mercat pel seu preu i per la seva consideració de producte animalista, donat que no és d’origen animal. No obstant això, la “pell vegana” acostuma a estar feta de teixits, plàstics i resines de PVC, materials amb una baixa biodegradabilitat, cosa que genera un residu perdurable en el temps i en el medi.

A Quimser ens preocupem per buscar alternatives i solucions per al sector mitjançant accions com:

– Eliminar la utilització de sals minerals (crom / alumini)
– Redir l’aigua utilitzada
– Generar aigua residual amb baix impacte ambiental
– Reduir els temps del procés (consum elèctric)
– Obtenir un cuir amb una biodegradabilitat alta
– Desenvolupar productes químics respectuosos

Amb aquesta finalitat vam crear SERTAN WT: matèria primera més respectuosa amb el medi ambient i aigües residuals que no generin problemes. L’objectiu és el de donar resposta als punts abans esmentats i aportar solucions per a un món cada vegada més exigent en l’impacte ambiental generat en els processos i els productes.

Assaig de biodegradabilitai nº1

Prenem mostra de quatre pells d’ovella adobada i readobada amb diferents processos i productes per determinar l’impacte que generen en el medi.

1. Crust adobat amb crom i readobat amb productes sintètics
2. Crust adobat amb extracte vegetal i aldehído. Readobament amb sintètics i extracte
3. Crust adobat amb SERTAN WT i readobat amb extracte vegetal. 
4. Wet white sec adobat amb SERTAN WT

Introduïm les pells en un compost natural el dia 8 de juliol de 2020 per tal d’observar el temps que tarden a degradar-se. El 25 d’agost de 2020 comprovem l’estat de les pells i fem un seguiment del seu estat.

Aquestes son les conclusions:

Les pells adobades amb SERTAN WT en unes condicions de compostatge òptimes (temperatura i humitat), son altament biodegradables en el medi. En només cinquanta dies la pell s’ha descompost. Això ens porta a afirmar que l’impacte ambiental de les pells adobades amb SERTAN WT és molt menor que el de les pells adobades amb sals minerals o productes sintètics (derivats del petroli).

Descarregar ECO-TANNING COW amb SERTAN WT aquí

Descarregar ECO-TANNING SHEEP amb SERTAN WT aquí