Al vostre costat, el nostre objectiu és el vostre èxit

Certificats

Estem compromesos en oferir la nostra millor versió en el sector de la química, aques és el motiu pel qual hem rebut fins a cinc certificats que avalen el nostre compromís cap aquest sector. Aquests certificats no només són reconeguts localment sinó també en l’àmbit internacional i global.

L’objectiu de tots d’ells consisteix en confirmar la nostra profesionalitat quan treballem amb productes químics en els diferents nivells. Això significa que cuidem la salut dels nostres treballadors, mantenim un protocol de producció i apostem per uns productes sostenibles per la pell. D’aquesta manera, respectem el medi ambient i tot el seu ecosistema, però sempre oferint productes d’alta qualitat.

A més, estem involucrats en promoure i incrementar la competivitat del sector així com promocionar l’educació en el món de la indústria de la pell.

Tots aquests certificats demostren el nostre compromís cap a la indústria química i de la pell per tal d’oferir  uns productes d’excel·lent qualitat.

Certificació ZDHC

Enfortim l’estratègia de desenvolupament sostenible

Hem fet un pas més en l’estratègia de desenvolupament sostenible amb l’obtenció de la certificació ZDHC nivell 1 dels nostres productes. ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) és una iniciativa col·laborativa a escala mundial que busca eliminar l’ús de productes químics perillosos a la indústria tèxtil i del calçat. Aquesta nova certificació, que se suma a les altres que ja tenim, demostra el nostre compromís cap a la sostenibilitat i la gestió responsable de productes químics.

El certificat ZDHC nivell 1 garanteix que els nostres productes compleixen amb la Llista ZDHC de substàncies restringides per la fabricació (ZDHC MRSL) versió 3.1, que és una llista de substàncies químiques l’ús intencional de les quals està prohibit en el processament del cuir, del calçat i del tèxtil, entre d’altres. La ZDHC MRSL s’enfoca a protegir els consumidors, els treballadors, les comunitats locals i el medi ambient dels possibles impactes dels productes químics nocius. 

Substituir les substàncies perilloses per d’altres de menys nocives és, des de fa temps, una de les prioritats en el desenvolupament dels nostres productes. Una prioritat que ara es fa més evident amb l’obtenció del certificat ZDHC.
Per a més informació accediu a aquest enllaç

REACH Compliance

REACH és un Reglament de la Unió Europea, adoptat per millorar la protecció de la salut humana i del medi ambient contra els riscos que poden presentar els productes químics, alhora que millora la competitivitat de la indústria química de la UE. QUIMSER, S.A.ha registrat com a fabricant les següents substàncies químiques a ECHA (Agència Europea de Productes Químics) segons el reglament europeu REACH:

Oli de ricí, sulfatat, sal sòdica
EC 269-123-7 CAS 68187-76-8

Ceres de parafina i ceres d’hidrocarburs, clor, sulfoclorada, saponificada
EC 939-314-6 CAS 1469983-39-8

Oli de colza, sulfatat, sal de sodi
EC 281-978-8 CAS 84082-30-4

ISO 9001:2015

A Quimser som conscients de com d’important és la qualitat, no només en els productes sinó també en les organitzacions. Per això, una de les nostres preocupacions és planificar, comprovar i millorar tots els elements que afecten directament la satisfacció del client i la qualitat dels nostres productes.

Quimser compta amb el certificat de qualitat ISO 9001 des de l’any 2004.

ISO 14001:2015

A Quimser creiem que és fonamental tenir un sistema integrat de gestió de qualitat i medi ambient. Per això, formem part del canvi per contribuir a crear un entorn més ecològic per a la nostra indústria.

Quimser compta amb el certificat ambiental ISO 14001 des de 2022.

Leather Cluster Barcelona

Com a membre de Leather Cluster Barcelona compartim la missió d’unir, coordinar i estimular els esforços de totes les empreses i agents de la cadena de valor del sector de la pell a Catalunya, per tal d’incrementar la nostra competitivitat, millorar la nostra eficiència i promoure el creixement de l’articulació de negocis.

Leather Naturally

Leather Naturally és una associació de membres de la indústria dedicada a l’educació i la promoció del cuir. Leather Naturally promou l’ús de cuir sostenible fabricat a nivell mundial i cerca inspirar i informar dissenyadors, creadors i consumidors sobre la seva bellesa, qualitat i versatilitat

Vols conèixer la nostra Política de Qualitat i Medi Ambient?