Al vostre costat, el nostre objectiu és el vostre èxit

Certificats

Estem compromesos en oferir la nostra millor versió en el sector de la química, aques és el motiu pel qual hem rebut fins a cinc certificats que avalen el nostre compromís cap aquest sector. Aquests certificats no només són reconeguts localment sinó també en l’àmbit internacional i global.

L’objectiu de tots d’ells consisteix en confirmar la nostra profesionalitat quan treballem amb productes químics en els diferents nivells. Això significa que cuidem la salut dels nostres treballadors, mantenim un protocol de producció i apostem per uns productes sostenibles per la pell. D’aquesta manera, respectem el medi ambient i tot el seu ecosistema, però sempre oferint productes d’alta qualitat.

A més, estem involucrats en promoure i incrementar la competivitat del sector així com promocionar l’educació en el món de la indústria de la pell.

Tots aquests certificats demostren el nostre compromís cap a la indústria química i de la pell per tal d’oferir  uns productes d’excel·lent qualitat.

Leather Working Group

LWG és un grup de múltiples interessats en l’indústria del cuir que inclou marques, fabricants, proveïdors, ONG i usuaris finals que tenen com a objectiu desenvolupar i mantenir un protocol que avalui el compliment ambiental i les capacitats de rendiment dels fabricants de pell i promogui pràctiques ambientals sostenibles.

Per a més informació si us plau visita www.leatherworkinggroup.com 

ISO 9001

Seguim estrictament tots els procediments normatius en el seu ferm compromís d’assegurar una alta qualitat dels seus productes i serveis i el respecte al medi ambient. La nostra àmplia gamma de productes està en desenvolupament continu amb l’objectiu d’adaptar-los a aquests requisits.

Els nostres productes compleixen els requisits REACH, CLP i altres requisits aplicables. Des del 2004 teníem el certificat de qualitat ISO 9001.

Leather Naturally

Leather Naturally és una associació de membres de la indústria dedicada a l’educació i la promoció del cuir. Leather Naturally promou l’ús de cuir sostenible fabricat a nivell mundial i cerca inspirar i informar dissenyadors, creadors i consumidors sobre la seva bellesa, qualitat i versatilitat

Leather Cluster Barcelona

Com a membre de Leather Cluster Barcelona compartim la missió d’unir, coordinar i estimular els esforços de totes les empreses i agents de la cadena de valor del sector de la pell a Catalunya, per tal d’incrementar la nostra competitivitat, millorar la nostra eficiència i promoure el creixement de l’articulació de negocis.

REACH Compliance

REACH és un Reglament de la Unió Europea, adoptat per millorar la protecció de la salut humana i del medi ambient contra els riscos que poden presentar els productes químics, alhora que millora la competitivitat de la indústria química de la UE. QUIMSER, S.A.ha registrat com a fabricant les següents substàncies químiques a ECHA (Agència Europea de Productes Químics) segons el reglament europeu REACH:

Oli de ricí, sulfatat, sal sòdica
EC 269-123-7 CAS 68187-76-8

Ceres de parafina i ceres d’hidrocarburs, clor, sulfoclorada, saponificada
EC 939-314-6 CAS 1469983-39-8

Oli de colza, sulfatat, sal de sodi
EC 281-978-8 CAS 84082-30-4