Avís Legal

 1. Identificació i contacte del propietari de la Web.

www.quimser.com (en endavant, la Web) és propietat de QUIMSER, S.A. (en endavant, el Titular) amb domicili al C/ Lleida 39, 08711 Òdena (Barcelona), Espanya, amb CIF/NIF A-08.887.432 telèfon +34 938 032 688 i correu electrònic [email protected].

Altres dades del propietari:

Dades d’inscripció al Registre Mercantil: Registre Mercantil de Barcelona, volum 5.732, foli 134, Llibre 5030, secció 2a, inscripció 1a.

 1. Àmbit d’aplicació

La navegació pel lloc Web del Titular implica assumir la condició d’usuari i l’acceptació absoluta del manifestat en aquest Avís Legal.

 1. Edat.

El registre a la nostra Web està dirigit a majors de divuit (18) anys. Si es detectés el registre d’un menor de 18 anys, el seu compte serà automàticament eliminat.

 1. Propietat intel·lectual o industrial.

Els continguts de la Web, per exemple textos, imatges, gràfics o codi font, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial.

Els continguts no podran ser, per exemple, reproduïts o transformats sense el consentiment previ i explícit del Titular. Els usuaris poden accedir als continguts i realitzar còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors en xarxa, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

 1. Normes comuns d’ús de la Web.

L’usuari es compromet a fer ús de la Web d’acord amb les següents normes:

 • No publicarà comunicacions comercials a través del lloc Web.
 • No recopilarà contingut o informació d’altres usuaris.
 • No carregarà virus ni codi malintencionat de cap tipus.
 • No sol·licitarà informació d’inici de sessió ni accedirà a un compte propietat d’un altre usuari.
 • No molestarà, intimidarà ni assetjarà a cap usuari.
 • No realitzarà actes il·lícits, enganyosos, malintencionats o discriminatoris al lloc Web, d’acord amb aquestes condicions i l’ordenament
  jurídic aplicable.
 • No farà res que pugui posar en perill la seguretat del seu compte, especialment respecte la seva contrasenya. De fet, comunicarà qualsevol incidència relacionada amb la seva contrasenya, compte, vulneració de la confidencialitat de dades, perill o amenaça detectada en la seguretat de les seves dades.

El Titular podrà eliminar qualsevol contingut o suspendre el servei si, segons el seu criteri, incompleix qualsevol de les normes i obligacions descrites en aquest Avís Legal.

Per qualsevol consulta o aclariment sobre aquestes normes pot contactar-nos via e-mail.

 1. Enllaços i limitació de responsabilitat.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el Titular i el propietari del lloc web al que es dirigeixi, ni l’acceptació i aprovació per part del Titular dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al Titular. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina d’inici del nostre lloc Web, tanmateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Titular, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

El Titular no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc Web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos. El contingut de la Web es de caràcter general i merament informatiu.

El Titular no assumirà responsabilitat pel contingut o funcionament de webs de tercers als que l’usuari de la Web pugui accedir mitjançant qualsevol tipus d’enllaç.

El Titular declina qualsevol responsabilitat, fins on permeti l’ordenament jurídic, pels danys i perjudicis derivats de la presència de virus, de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat, a l’honor, a la intimitat o sobre publicitat il·lícita.

Si algun usuari o tercer considera que a la Web s’està cometent algun il·lícit de qualsevol tipus ha de remetre una comunicació al Titular a l’adreça de correu electrònic que apareix a les nostres dades identificatives. Haurà d’identificar-se degudament especificant els fets que denuncia.

 1. Privacitat.

Si a la Web es recollissin  dades personals, el Titular serà responsable de les mateixes i les tractarà amb absoluta confidencialitat i seguretat. Podrà trobar més informació sobre la nostra política de privacitat i cookies a la pàgina específica d’informació sobre aquesta qüestió.

 1. Legislació aplicable, solució de controvèrsies i fur competent

L’ús de la Web es regirà per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que sorgeixi o tingui relació amb l’ús de la Web, serà sotmès a la jurisdicció no exclusiva dels Jutjats i Tribunals del municipi on radica el domicili social del Titular, excepte que la normativa en vigor o el codi de conducta estableixi un fur diferent.