Amb l’objectiu de satisfer els interessos dels nostres clients hem desenvolupat alguns interessants articles de crust sobre cuir wet-blue i wet-white. Destaquem l’ús dels nostres productes SERTAN VEM i SEROIL PLS-N. Els assaigs s’han fet als nostres laboratoris d’aplicacions tècniques, utilitzant processos estàndards i formulacions repetitives que ofereixen versatilitat i excel·lents resultats.

SERTAN VEM és un agent de recurtició basat en un polímer natural. És un producte especial per omplir i compactar les fibres de cuir que es poden utilitzar en múltiples articles.

SEROIL PLS-N és un oli sulfatat amb un bon replè i rodonesa al tacte. Molt recomanable per a calçat, marroquineria, confecció i adobament vegetal, entre altres.