Amb l’objectiu de millorar la qualitat dels nostres productes i davant la creixent preocupació pels problemes derivats de l’ús de crom en els processos d’adobament, Quimser inclourà antioxidants en tota la gamma d’engreixos SEROIL. Aquesta iniciativa és un requisit de la LWG (Leather Working Group) que aconsella i valora positivament l’ús d’olis amb antioxidants, inclús en aquells olis considerats inoxidables i no reactius.

Això ofereix avantatges que contribueixen a millorar la qualitat i l’eficàcia del procés d’adobament:

Prevenció de l’oxidació: Els antioxidants inhibeixen eficaçment el procés d’oxidació, que pot portar al deteriorament dels engreixos.

Conservació de l’apariença: Els antioxidants inhibeixen eficaçment el procés d’oxidació, que pot portar al deteriorament dels engreixos.

Reducció del risc de formació de Cr+6: Cr+6 és un compost potencialment perjudicial que es pot formar durant el procés d’adobament. Els antioxidants tenen un paper crucial en la prevenció de l’oxidació dels compostos de crom.

Millora del rendiment del producte: Els antioxidants ajuden a mantenir la integritat de la composició química dels engreixos. Això assegura que continuïn funcionant de manera òptima en relació amb les seves propietats d’estovament, lubricació i hidratació.

Vida útil prolongada: Els antioxidants prolonguen la vida útil dels engreixos en inhibir la degradació que es pot produir amb el temps a causa de l’exposició a l’aire, la llum i altres factors ambientals.

Estalvi: Els engreixos més duradors necessiten menys producte per aconseguir resultats.

Compliment ambiental i normatiu: La prevenció de la formació de compostos nocius com a Cr+6 s’alinea amb les regulacions ambientals i els estàndards de seguretat. L’ús d’antioxidants als engreixos demostra un compromís amb pràctiques de fabricació responsables i la reducció de subproductes potencialment perillosos.

És important assenyalar que els antioxidants utilitzats i els seus percentatges preveuen l’oxidació del Cr3+ a Cr+6 dels nostres productes d’engreix, però no de possibles reaccions d’altres productes.

Si teniu algun dubte, poseu-vos en contacte amb nosaltres