Política de privacitat de la Newsletter

Responsable del tractament de les seves dades personals

Responsable: QUIMSER, S.A.
CIF: A08887432
Adreça: C/ Lleida 39, 08711 Òdena (Barcelona)
Telèfon: + 34 938 032 688
E-mail: [email protected]

Finalitat del tractament de les seves dades personals

A QUIMSER, S.A. tractem la informació que ens faciliten els subscriptors a les newsletters per a enviar-los publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per mitjans electrònics.

Legitimació per al tractament de les seves dades personals

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat.

Temps de conservació de les seves dades personals

Les dades proporcionades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la baixa a la subscripció de newsletters.

Altres destinataris a qui podran comunicar-se les seves dades personals

Les dades personals de l’usuari seran posades a disposició del prestador de serveis informàtics que gestiona la nostra plataforma, incloent el sistema de “computació al núvol” i l’eventual subcontractació en tercers proveïdors. Els proveïdors subcontractats compliran en tot moment amb les condicions establertes al RGPD, incloses, en el seu cas, les relatives a les transferències internacionals de dades fora de la UE.

No es preveuen altres comunicacions de dades, excepte que siguin necessàries per donar compliment a una obligació legal.

Drets de l’usuari conforme al RGPD

Els usuaris tindran dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries pels fins per les que foren recollides.

En determinades circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament es conservaran per l’exercici o la defensa de reclamacions.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades. QUIMSER, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la portabilitat, els usuaris tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Manera d’exercir els drets RGPD

Mitjançant un escrit, acompanyant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a QUIMSER, S.A., C/ Lleida 39, 08711 Òdena o a l’adreça de correu electrònic [email protected]

Reclamació a la AEPD

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.