Basificant de crom.

Producte alcalí amb propietats tamponants estabilitzadores del pH.
S’ha utilitzat el producte en la fase de curtició de crom.
Concloem que els resultats ens permeten assolir el pH del bany en els paràmetres esperats, amb la seguretat de treball i qualitat que això comporta.
Producte indispensable per evitar sorpreses posteriors per manca de regulació de pH en el remull.