La pell vegana és al punt de mira. Cada dia, més països estan regulant l’ús de les paraules “cuir” i “pell” a l’etiquetatge dels productes. Tradicionalment, “cuir” i “pell” es referien exclusivament a articles d’origen animal, però en els últims anys el seu ús en relació amb materials sintètics està generant confusió.

A la Unió Europea, la Directiva 94/11/CE estableix que els termes “cuir” i “pell” només es poden utilitzar per descriure materials d’origen animal. Als Estats Units, la Food and Drug Administration (FDA) ha dictaminat que la pell vegana no es pot etiquetar com a “cuir” o “pell”. Per tant, aquells articles que imiten l’aspecte o la textura de la pell han d’estar clarament etiquetats com a sintètics.

Un altre aspecte a tenir en compte és el relacionat amb l’impost sobre plàstics, una normativa que ja s’ha implantat a diversos països del món i que té com a objectiu fomentar pràctiques més sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

Afectarà l’impost dels plàsticsla la pell vegana?

Països, empreses i consumidors estan treballant conjuntament per reduir l’impacte del plàstic al medi ambient, buscant solucions que en regulin l’ús i fomentant pràctiques més sostenibles. Com a exemple, el nou impost que a Espanya regula els envasos de plàstic. Al nostre sector, cada dia són més els que posen en dubte la sostenibilitat del cuir vegà o pell sintètica, ja que en la seva composició hi ha polímers derivats del petroli. Aquest tipus de material té més impacte mediambiental com a residu al medi.

Will the plastic tax affect vegan leather?

 

A la recerca d’articles de pell més ecològics

Els productes de pell tenen un impacte molt positiu des del punt de vista ètic i mediambiental. La pell d’origen animal és un producte natural que la indústria de la pell transforma per a la fabricació de roba, tapisseria, calçat, etc. La pell és probablement l’exemple més antic d’economia circular. Un cop adobada es torna més o menys resistent a la degradació ambiental, segons els productes que s’han fet servir.

Per altra banda, cada dia augmenta el nombre de consumidors que volen productes més ètics i sostenibles i que eviten aquells que creuen que són perjudicials per al medi ambient i la salut humana. A més, els consumidors volen conèixer els processos de producció de les marques per garantir que ofereixen productes més amigables. Molts estan disposats a pagar una mica més per articles que es fabriquen de manera sostenible i amb pràctiques ètiques. La conscienciació sobre la sostenibilitat està impulsant canvis positius en la producció i el consum d’articles de pell, beneficiant tant el medi ambient com les persones.

Conscients d’aquesta realitat, a Quimser portem anys treballant en el desenvolupament de productes de bronzejat ecològic que són:

  • Respectuosos amb el medi ambient
  • Biodegradables
  • Compostables
  • No tòxics
  • Formen part de l’economia circular

Consumer's seek more sustainable products

 

SERTAN WT és l’alternativa sostenible a l’adobament amb crom

Els processos tradicionals d’adobament de pell sovint impliquen l’ús de productes químics que danyen el medi ambient i la salut humana. És per això que hi ha una demanda creixent d’alternatives ecològiques a l’adobament de tradicional de pells.  A principis de 2020, vam introduir SERTAN WT al mercat com una alternativa ecològica per a l’adobament de pells.

SERTAN WT agent de recurtició lliure de crom

Segons les proves realitzades al nostre laboratori i l’anàlisi de l’INESCOP (ISO 20136: 2020 – Determinació DE LA DEGRADABILITAT PER MICROorganismes), la pell adobada amb el procés SERTAN WT és biodegradable i compostable en un 91% en només 29 dies. En canvi, els resultats obtinguts amb pell adobada al crom WET-BLUE indiquen una biodegradació del 0,5%, mentre que amb un crust amb extractes vegetals (Ref. EA-R-20099) s’obté un valor de biodegradabilitat del 9-10%.

SERTAN WT is a sustainable alternative to chrome tanning

La pell dels animals és natural i un cop transformada en cuir ha de romandre natural, biodegradable i compostable.

Salvador Esquerra Dot, Quimser's technical & commercial department