Els nostres productes CAPAFIN són microdispersions pigmentàries en medi aquós. Per la seva qualitat de dispersió, els pigments CAPAFIN tenen un gran poder de cobertura sense necessitat d’aplicar capes gruixudes d’acabat.

Els pigments CAPAFIN no tenen caseïna, polímers naturals, ni polímers filmògens. Això els que confereix una gran versatilitat d’aplicacions en qualsevol tipus d’acabats. Tampoc contenen un excés de càrregues que els facin perdre transparència. Per aquesta raó es recomana afegir certa quantitat de càrrega en aquells colors en què es necessiti una alta cobertura-opacificant.

Tota la gamma està lliure de metalls pesants.

Els colors CAPAFIN tenen una tonalitat clara i neta i una excel·lent solidesa a la llum i a la calor. Donat que són pigments microdispersats gairebé no formen sediments, fins i tot després d’un emmagatzematge llarg.

Gama de colors Capafin