El PROCÉS DE RIBERA comprèn la preparació, la neteja i el condicionament de la pell abans de sotmetre-la al procés d’adobament. En aquesta entrada parlarem del primer nivell del procés de ribera que consisteix en la humectació de la pell. 

1.1 Humectació

El primer pas consisteix a eliminar la sal, el iode, restes de sang i altra matèria orgànica que pugui tenir la pell. Després aquesta s’introduirà al bombo i es cobrirà amb aigua freda. Es deixarà en remull uns 30 minuts. Aquesta acció s’haurà de repetir fins a eliminar completament la brutícia. Un cop neta, començarem a humectar i a desengreixar la fibra, utilitzant diferents tensioactius. És molt important que totes les fibres quedin ben humectades per evitar que en un futur la pell quedi dura i encartonada.

En aquest moment augmentarem el pH de la pell i la prepararem per eliminar el pèl. Regularem el pH del bany entre 10 – 11 amb algun producte alcalí, evitant la sosa càustica per la seva agressivitat. En la humectació incorporarem algun producte bactericida per eliminar possibles microorganismes. En tot moment tindrem el pH de la pell entre 10-11. Acabada aquesta operació procurarem que la pell quedi sense tensioactius. Sempre que sigui possible utilitzarem productes de caràcter aniònic.

Beamhouse Soaking Formula

 

Els productes utilitzats són:

TRD-27 Tensioactiu amb alt poder desengreixant (+ info)
TRD-25 Tensioactiu amb poder humectant
TRD-HB Auxiliar de remull (+ info)
ANTIBAC Z Conservant