Qualitat, seguretat i medi Ambient són tres aspectes fonamentals a Quimser S.A. Això fa que centrem els nostres esforços en oferir la màxima qualitat i el millor servei, amb un compromís ambiental basat en el desenvolupament sostenible i el respecte pel medi ambient, tot sota un exhaustiu control de la seguretat i la salut en el treball que queda reflectit en les certificacions i acreditacions amb què comptem:

CERTIFICAT ISO
Seguim rigorosament les normatives aplicables pel que fa a qualitat i respecte pel medi ambient es refereix. La nostra àmplia gamma de productes està en constant evolució per adaptar-se a aquestes exigències. Des de l’any 2004 comptem amb la certificació de qualitat ISO 9001. Per a més informació sobre la nostra Política de Qualitat, premeu aquí

REACH
REACH és un reglament de la Unió Europea que té com a finalitat millorar la protecció de la salut humana i el medi ambient contra els riscos que poden presentar els productes químics, alhora que potencia la competitivitat de la indústria química dins de la Unió Europea. El Reglament fomenta igualment mètodes alternatius per a la valoració del perill de les substàncies per tal de reduir el nombre d’assaigs realitzats amb animals. A Quimser tenim registrades les següents substàncies químiques: Oli de ricí sulfatat, sal sòdica (EC 269-123-7 CAS 68187-76-8), Ceres de parafina i ceres d’hidrocarburs, clor, etc. (EC 939-314-6 CAS 1469983-39-8) i olis vegetals sulfatatados sal amònica (EC 293-411-1 CAS 91079-24-2).
Per a més informació visiteu elsl webs ECHA (European Chemicals Agency) i de la normativa europea REACH.

LWG
Quimser, SA és membre de Leather Working Group (LWG) com a proveïdor químic. LWG és un grup de múltiples parts interessades en la indústria del cuir incloent marques, fabricants, proveïdors, organitzacions no governamentals i usuaris finals del cuir, que té per objectiu desenvolupar i mantenir un protocol que avalua les capacitats de compliment i l’acompliment ambiental dels fabricants de cuir i promou pràctiques ambientals sostenibles. Per a més informació,visiteu  www.leatherworkinggroup.com