L’estudi i el desenvolupament d’una línia d’agents desencalants naturals suposa un desafiament per a les empreses fabricants de productes químics per al cuir. Dins de la nostra àmplia gamma de productes de Ribera, Quimser ofereix RESKAL S, un desencalant d’efecte suau i profund.

RESKAL S té un alt poder de neutralització i d’amortiment. Gràcies a la seva acció progressiva, RESKAL S té una agressivitat pràcticament nul·la sobre la pell. En contenir sals amb grups carboxílics dèbilment àcids que tenen una certa afinitat amb la pell, permet una dèbil acció adobant emmascarada que evita que la pell s’infli, proporcionant una flor molt neta, elàstica i plana.

Després d’haver realitzat proves de resistència a la tracció, a l’elongació i al trencament amb mostres de diferents parts de la pell, podem afirmar que amb RESKAL S s’obtenen excel·lents resultats.