SERGRAS SA-3
És una mescla d’olis en base sintètica que s’utilitza per donar a les pells un lleuger tacte greixós o efecte pull-up sobre qualsevol tipus de crust: plena flor o flor corregida. També proporciona una bona lubricació a la superfície de la pell. És miscible amb qualsevol producte habitual en les solucions d’acabat: ceres, auxiliars, etc.

SERGRAS SA-4
És una mescla d’olis en base sintètica per realitzar tops finals amb tacte frenant greixós. Proporciona superfícies llises, plastificades i hidròfugues un cop planxat l’article. Millora la lubricació.

Ambdós olis poden ser utilitzats al 100% o diluïts en mitjà aquós. En ser solubles a l’aigua, SERGRAS SA-3 I SERGRAS SA-4 faciliten la neteja de la màquina d’aplicació.