Seroil KM-24/23 és un oli per a pelleteria fina com el visó, la guineu, la marmota, el castor, el conill, etc. amb una excel·lent penetració en la fibra interna de la pell. L’excés de greix s’elimina fàcilment bombejant la pell en sec amb serradures. No conté oli de peix, cosa que li proporciona una agradable aroma. Amb Seroil KM-24/23 s’obté un pèl suau, brillant i sedós.

SEROIL KM-24-23  oli per a pelleteria fina