SERTAN BK és un econòmic readobant en pols a partir de polímers sintètics. Està especialment indicat per a emplenar i compactar l’estructura oberta i desfibrada del cuir, proporcionat farcit als flancs. Millora l’adhesió, l’elasticitat i la compactació de les fibres i de l’esmerilat. Molt indicat per a obtenir estructures tancades i pelfa curta.
S’aconsella el seu ús per evitar soltesa de flor en les pells que hagin de ser batanades

Sertan-BK-TDS-V002-EN