SERTAN RP, recomanat per a articles amb adobaments i readobaments 100% vegetals i naturals. Facilita la dispersió i la penetració de productes d’origen natural, especialment d’extractes vegetals. Pot utilitzar-se en readobaments de wet-blue, ja que facilita la penetració dels productes readobants amb base vegetal.

Des del laboratori de Quimser es recomana aplicar-ne una part junt amb el neutralitzant i una altra part amb la primera dosi d’extracte. També es pot utilitzar per a l’adobament wet-white 100% natural, lliure de metalls, que a Quimser hem desenvolupat per a tot tipus de pell. Les dosis recomanades solen oscil·lar entre el 3%-5% de producte sobre el pes de treball.

SERTAN RP Adobament i readobament 100% vegetal