A causa dels preus de mercat d’alguns extractes vegetals i amb la finalitat d’oferir millors alternatives amb els mateixos paràmetres de qualitat, QUIMSER hem desenvolupat SERTAN VGM-Q i SERTAN VLM-Q: extracte vegetal tipus Mimosa i extracte vegetal tipus Mimosa Clara.

Aquestes són algunes de les seves característiques:

– Excel·lent per a la substitució de Mimosa comercial estàndard en readobament d’articles al crom o vegetal.
– No presenta diferències amb articles tintats.
– Els resultats obtinguts sobre pell són molt similars als obtinguts amb productes comercials de referència (Mimosa ME, Mimosa GS / FS). En adobaments 100% vegetals, de color natural clar, els resultats són iguals i fins i tot superiors que els obtinguts amb productes de referència.
– Preu més competitiu