Adobament i Readobament

Oferim una extensa gama de productes adobants, neutralitzants i readobants pel cuir. Adobants i readobants en presentació líquida o sòlida que aporten unes propietats excel·lents.

 

Mineral

 

Consolida l’estructura fibrosa, obtenir fermesa i suavitat de flor, bon farcit.
Bona predisposició a la tintura, obtenint-tintures més intenses i igualades.

SERTAN CHB

 

Pot donar certa coloració a les pells blanques.

 

Descarregar TDS

SERTAN CA

 

Combina els avantatges del cuir adobat al crom i a l’alumini.

 

Descarregar TDS

SERTAN CH

 

Estàndar.

 

Descarregar TDS

SERTAN CO

 

Estàndar

 

Descarregar TDS

SERTAN AL

 

S’empra per millorar la qualitat dels cuirs. S’obtenen cuirs de tous, d’estructura compacta i flor més ferma i densa. Es pot tenyir més intensament i esmerilar millor. també és adequat per la recurtició de cuirs precurtits al vegetal

 

Descarregar TDS

Tanins Sintètics

 

Recurtents basats en polímers sintètics.
Especials per omplir i compactar l’estructura oberta i desfibrada del cuir proporcionant farciment en els flancs i faldilles.
Milloren l’adhesió, l’elasticitat, la compactació de les fibres i el esmerilat.
Especials per obtenir estructures tancades i pelfa curta.
S’aconsella el seu ús per evitar soltesa de flor en les pells que hagin de ser batanadas.
Ideals per a pells blanques.
Tots els productes són resistents a la llum.

SERTAN ELB-N

 

Poder blanquejant i recurtent.

 

Descarregar TDS

SERTAN BSF

 

Dispersant general per altres productes recurtientes, extractes vegetals, greixos o colorants. Millor resposta al colorant, millorant intensitat i igulación. Pot usar-se en preadobament wet-white.

 

Descarregar TDS

SERTAN ELB-C

 

Blanquejador.

 

Descarregar TDS

SERTAN BSP

 

Dispersant general per altres productes recurtents, extractes vegetals, greixos o colorants. Millor resposta al colorant, millorant intensitat i igulación. Pot usar-se en preadobament wet-white.

 

Descarregar TDS

SERTAN BX

 

Gran poder recurtent i farcit.

 

Descarregar TDS

SERTAN ALD

 

Utilitzat en precurtició per a procés de curtició Wet-white o Wet-blue, aconseguint colors blancs i molt baixa oxidació. Utilitzat en Wet-blue permet reduir el contingut de sal de crom. Millora les resistències físiques del cuir.

 

Descarregar TDS

Extractes Vegetals

 

Recurtents en base a polímers sintètics.
Especials per omplir i compactar l’estructura oberta i desfibrada del cuir proporcionant farciment en els flancs i faldilles.
Milloren l’adhesió, l’elasticitat, la compactació de les fibres i el esmerilat.
Especials per obtenir estructures tancades i pelfa curta.
S’aconsella el seu ús per evitar soltesa de flor en les pells que hagin de ser batanadas.
Ideals per a pells blanques.
Tots els productes són resistents a la llum.

SERTAN VGM-Q

 

Bona penetració.
Especial per compactar el cuir en tot el seu superfície i gruix.
Es obtindran cuirs amb colors clars, duresa mitjana i excel·lent farciment.
Extractes vegetals d’ús universal per a curticón i recurtició vegetal.

 

Descarregar TDS

SERTAN VLM-Q

 

Bona penetració.
Especial per compactar el cuir en tot el seu superfície i espessor.
S’obtendran cuirs amb colors clars, duresa mitjana i excel·lent farcit.
Extractes vegetals d’ús universal per curticó i recurtició vegetal.

 

Descarregar TDS

Polímers Sintètics

 

Recurtents basats en polímers sintètics.

Especials per omplir i compactar l’estructura oberta i desfibrada del cuir proporcionant farciment en els flancs i faldilles.

Milloren l’adhesió, l’elasticitat, la compactació de les fibres i el esmerilat.

SERTAN RC

 

Resina general sobre la base acrílica per recurtició en tot tipus d’articles. Econòmica.

 

Descarregar TDS

SERTAN RPC

 

Resina en base estireno-maleica. Usat en les fases finals del procés de recurtició per millorar el gra : farcit i suau. Molt recomanat per piles esmerilades i pelfa seca, tancades i curtes.Incrementa la reactivitat de la superfície de la pell en la fase de tintura, obtenint-se major intensitat de color.

 

Descarregar TDS

SERTAN RR

 

Resina general sobre la base acrílica per recurtició en tot tipus d’articles. Econòmica.

 

Descarregar TDS

SERTAN POL

 

Resina en base melamina. Agent pre-adobament i adobament per a tot tipus de pells, especialment per Wet-white, adobament vegetal, napa confecció i calçat.

 

Descarregar TDS

SERTAN B

 

Excel·lent agent adobament. Gran poder de farciment i recurtiente.

 

Descarregar TDS

SERTAN PA

 

Resina en base acrílica. Pel seu pH àcid, és adequat per al seu ús en pre-curtició, curtició i re-curtició.

 

Descarregar TDS

Polímers Naturals

 

Productes d’adobament i farcit basats en biopolímers com a alternativa a les resines convencionals com la diciandiamida i la melamina.

Especials per omplir i compactar l’estructura oberta i desfibrada del cuir proporcionant farciment en els flancs i faldilles.

Milloren l’adhesió, l’elasticitat, la compactació de les fibres i el esmerilat.

Especials per obtenir estructures tancades i pelfa curta.

S’aconsella el seu ús per evitar soltesa de flor en les pells que hagin de ser batanadas.

Ideals per a pells blanques.

Tots els productes són 100% naturals, biodegradables i lliures de formaldehid.

SERTAN DC

 

Molt farcit compactació de fibres.

 

Descarregar TDS

SERTAN RD

 

Farciment, fixació i compactació de fibres. Pells blanques.

 

Descarregar TDS

SERTAN VGM-Liq

 

Bona penetració.
Especial per compactar el cuir en tot el seu superfície i gruix.
Es obtindran cuirs amb colors clars, duresa mitjana i excel·lent farciment.
Extractes vegetals d’ús universal per a curticón i recurtició vegetal.

 

Descarregar TDS

SERTAN VES

 

Producte basat en extracte de mimosa. Excellente farcit. Econòmic.

 

Descarregar TDS

SERTAN VXM

 

Substitut del castanyer.

 

Descarregar TDS

SERTAN VXI

 

Compacte de recurtició. En recurtició i adoberia pot substituir l’extracte de castanyer. Molt farcit i compactació. Duresa.

 

Descarregar TDS

SERTAN FP

 

Molt bon omplidor.

 

Descarregar TDS

SERTAN D-3

 

Fixació i compactació de fibres alt. Pells blanques.

 

Descarregar TDS

SERTAN VOM

 

Bona penetració.
Especial per compactar el cuir en tot el seu superfície i gruix.
Es obtindran cuirs amb colors clars, duresa mitjana i excel·lent farciment.
Extractes vegetals d’ús universal per a curticón i recurtició vegetal.

 

Descarregar TDS

SERTAN DX

 

Excel·lent farcit i compactació de fibres.

 

Descarregar TDS

SERTAN VTI

 

Substitut de la tara. Color clar. Bona resistència a la llum.

 

Descarregar TDS

SERTAN VHM

 

Substitut del quebracho

 

Descarregar TDS

SERTAN F

 

Bon omplidor.

 

Descarregar TDS

SERTAN VLI

 

Base extreta de mimosa. Pells suaus. Color clar.

 

Descarregar TDS

SERTAN VAM

 

Buena penetració.
Especial per compactar el cuir en tot el seu i superfície.
S’obtenen cuers amb colors clars, mitjans de comunicació i excel·lent brillantor.
Extractes vegetals d’ús universal per a curticó i recurtición vegetal.

 

Descarregar TDS

SERTAN VHI

 

Compacte de recurtició. En recurtició pot substituir el quebracho. Buen relleno y compactación blanda.

 

Descarregar TDS

SERTAN VEM

 

Compacte de recurtició. En recurtició pot substituir el quebracho. Buen relleno y compactación blanda.

 

Descarregar TDS

SERTAN VGI

 

Producte en base a extracte de Mimosa. S’obtenen pells suaus.

 

Descarregar TDS

Neutralizants / Dispersants

 

A causa de l’efecte tamponant, s’aconsegueix arribar al pH òptim, preparant la pell per acceptar els agents recurtents que seguiran el procés i aconseguint una neutralització progressiva, moderada, uniforme i efectiva.

Agents neutralitzants amb efecte de desacidulación suau, reduint l’afinitat dels agents recurtientes, protegint la flor de sobre-adobament.

S’obtenen pells amb flor llisa i ferma millorant el farcit i la resistència de flor.

Redueixen el caràcter catiònic de les pells wet-blue i wet-white i facilita la penetració i dispersió dels recurtientes aniònics sense causar astringència o pèrdua de propietats físiques.

Milloren la dispersió del greix en el bany de greixatge.

Es poden utilitzar en la tintura per dispersar els colorants i per obtenir colors brillants i pujar els tons.

SERTAN RP

 

Dispersant i pre-curtent de curtents vegetals. Prepara la pell per a ràpida penetració dels extractes vegetals.

 

Descarregar TDS

SERTAN N-N

 

Neutralizant estàndard. i agent formador de complexos tamponats i agent basificant suau.

 

Descarregar TDS

SERTAN N-AG

 

Màxima capacitat tamponante. Emmascara i estabilitza els licors de crom,
obtenint-se pells molt plenes. Millora la blandura i farcit de la pell i l’elasticitat de la flor.Millora també la fermesa de flor. Realça la pelfa en els articles ”suede”. S’incrementa l’intensitat del to en les tintures i accelera la recurtició vegetal.

 

Descarregar TDS

SERTAN ND

 

Agent dispersant. Pot usar-se com a agent de neutralització per millorar la
penetració dels recurtents, especialment dels extractes vegetals.En tintura, gràcies al seu caràcter fortament aniónic ajuda a la distribució, dispersió i penetració dels colorants.

 

Descarregar TDS