Humectants – desengreixants.

S’utilitzen per netejar i humectar les fibres de la pell, especialment en pell salada en sec.

Són productes excel·lents per extreure la grassa natural de la pell, especialment de pell petita (ovelles, cabres, mestissos).

S’han utilitzat en la fase de remull i desengreixat de la pell .També en el condicionament del wet-blue en l’inici del procés de recurtició. Els resultats que s’obtenen són excel·lents en el procés d’humectació de la pell en brut. Comprovem que els resultats estan clarament per sobre d’altres productes de mercat assajats.

Concloem que les lleugeres modificacions realitzades en els productes els fa més efectius que els anteriors i assolim l’objectiu d’evitar que estiguin regulats pel transport, amb l’avantatge mediambiental que això comporta. Un avantatge addicional és que les millores no suposen un cost superior en el producte.