Hem fet un pas més en l’estratègia de desenvolupament sostenible amb l’obtenció de la certificació ZDHC nivell 1 dels nostres productes a través d’Eurofins Chem-Map.

ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) és una iniciativa col·laborativa a escala mundial que busca eliminar l’ús de productes químics perillosos a la indústria tèxtil i del calçat.

Certificació ZDHC, enfortim la nostra estratègia de desenvolupament sostenible

 

Aquesta nova certificació, que se suma a les altres que ja tenim, demostra el nostre compromís cap a la sostenibilitat i la gestió responsable de productes químics.

El certificat ZDHC nivell 1 garanteix que els nostres productes compleixen amb la Llista ZDHC de substàncies restringides per la fabricació (ZDHC MRSL) versió 3.1, que és una llista de substàncies químiques l’ús intencional de les quals està prohibit en el processament del cuir, del calçat i del tèxtil, entre d’altres. La ZDHC MRSL s’enfoca a protegir els consumidors, els treballadors, les comunitats locals i el medi ambient dels possibles impactes dels productes químics nocius.

Substituir les substàncies perilloses per d’altres de menys nocives és, des de fa temps, una de les prioritats en el desenvolupament dels nostres productes. Una prioritat que ara es fa més evident amb l’obtenció del certificat ZDHC.

Podeu fer clic en aquest enllaç per descarregar-vos l’arxiu

Chem-MAP Level 1 Certification V3.1-V2