A Quimser no ens conformem a crear productes eficients. Treballem per impulsar la innovació sostenible desenvolupant solucions que generin un impacte positiu i aportin valor als nostres clients.

Nous readobants bio a base de polímers naturals. L’alternativa per a un futur present més verd.

SERTAN RN-S Base biopolímers naturals com a alternativa a les resines convencionals. Millora l’adhesió, l’elasticitat, la compactació de les fibres i l’esmerilat, i per tant permet obtenir estructures tancades i pelfa curta.

SERTAN PR Base biopolímers naturals com a substitut a les resines convencionals. Milloren l’adhesió, l’elasticitat i la compactació de les fibres. Ideal per a pells amb bon tacte superficial. El seu ús s’aconsella per evitar soltesa de flor en les pells que han de ser batanades.

SERTAN RD Producte a base de biopolímers com a opció a les resines convencionals, com la melamina. Indicat per compactar l’estructura oberta i desfibrada del cuir proporcionant replè als flancs. Millora l’adhesió, l’elasticitat, la compactació de les fibres i el comportament a l’esmerilat.

SERTAN DC Biopolímer natural com a alternativa a les resines convencionals com la diciandiamida. Dona una bona fixació i una alta compactació de les fibres.

SERTAN ND Producte amb propietats dispersants que permet una excel·lent dispersió, penetració i distribució dels colorants, els extractes vegetals i productes readobants per obtenir tintades uniformes.

Feu clic aquí per descobrir tota la gamma de productes