En una aposta clara per la innovació i la qualitat, recentment hem incorporat a la secció productiva d’especialitats líquides un nou reactor de 17.000 litres i tres dipòsits de 30.000 litres cada un per al subministrament dels set reactors que tenim a les nostres instal·lacions.

Noves inversions a Quimser

Important augment de la capacitat de producció

Un ambiciós pla d’inversions que suposa un increment de la capacitat de producció de la nostra secció de líquids de 1.800 Tm anuals i l’ampliació de l’oferta de subministrament de producte.

Pel que fa a l’apartat d’eficiència energètica implica un estalvi d’entre el 30 i el 50% de l’energia d’escalfament, refrigeració i agitació dels processos, així com una disminució del consum d’aigua gràcies al sistema automàtic de rentat amb circuit tancat.

Digitalització de la planta amb SCADA

Quimser digitization SCADA SYSTEM

Finalment, amb la implantació d’un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), hem completat la digitalització de la planta, mitjançant la informatització i l’automatització de la producció i el monitoratge de tot el procés.

Reducció de l’impacte mediambiental

Inversions que comporten, a més, la considerable supressió de l’ús d’envasos mòbils, evitant el transport, la rentada, l’emmagatzematge, la manipulació i la generació de residus, cosa que permet reduir l’impacte mediambiental de la nostra activitat.

Certifical ISO 14001

En línia amb aquest objectiu, i com ja us vam informar a la notícia anterior, recentment vam obtenir el certificat de sistema de gestió mediambiental ISO 14001 que juntament amb el certificat de gestió SO9001, avala el nostre compromís amb els objectius de qualitat i sostenibilitat, complint amb els requisits dels nostres clients i millorant les condicions laborals i de seguretat del nostre equip humà.