SERBRILL BB és un lligant proteínic sintètic. S’utilitza com a lligant general per a acabats abrillantables i polibles per aconseguir la màxima brillantor, afavorint la brillantor a la màquina de polir. S’obtenen excel·lents resultats si s’utilitza junt amb ceres i resines en acabats finals en articles com folres, box-calf, etc.

En acabats termoplàstics dissimula el tacte plàstic de les resines, sense perdre resistència al fregament. En ser molt suau i elàstic, està especialment indicat per a tots els acabats tous com les napes.

S’acostuma a fer servir en l’acabat per aconseguir alguna de les següents característiques:

· Planxat a altes temperatures.
· Obtenir més brillantor.
· Conservació de l’aspecte natural de la pell, en substituir part de les resines.
· Construir la base per a  acabats abrillantables.

Es pot mesclar amb qualsevol tipus de pigment Capafin i/o anilines Seranil i amb tot tipus de producte d’acabat: resines, agents penetrants, ceres, emplenants, igualadors, caseïnes, plastificants.

Serbrill BB