SEROIL PLSN és un greixant sulfatat que s’utilitza per obtenir cuirs de tacte ple, fermesa de flor i tintures igualades. Pot emprar-sol o combinat amb altres engreixants de la nostra gamma de productes SEROIL.

Recomanem SEROIL PLSN per als cuirs destinats a la fabricació d’articles de calçat, marroquineria, complements de moda, i també per a pells toves com la napa per entapissar mobles.

Característiques:

Greixatge estable a les sals, àcids i a les bases, com també als adobants vegetals i sintètics en les concentracions emprades habitualment per als processos de readobament i tintura.

Aquest producte no és estable a les sals minerals ni a la sal en altes concentracions.

No conté en la seva composició cap halògen orgànic, raó per la qual no contribueix a la contaminació de les aigües residuals per AOX.

No conté cap formaldehid ni APEO.

Propietats:

Greixatge amb bona solidesa a la llum i escàs engroguiment per l’acció de la calor.

En no contenir ni formaldehids ni alquilfenoletoxilats SEROIL PLSN satisfà les més altes exigències mediambientals.

SEROIL-PLSN-TDS-V001-EN