Us oferim un nou assaig de biodegradabilitat del cuir realitzat als nostres laboratoris. Aquesta vegada les mostres son de crust en boví adobades mitjançant diferents processos. Aquests assajos ens permeten avaluar el grau de biodegradablitat dels cuirs i determinar així quins productes resulten més sostenibles per al medi ambient. Feu clic aquí per accedir a l’assaig de biodegradabilitat núm. 1 amb mostres de pell d’ovella.

En aquest segon assaig hem analitzat les següents mostres:

1) Crust adobat amb crom i readobat amb productes estàndard de mercat.

 

2) Crust adobat i readobat amb polímers vegetals.

 

3) Crust adobat amb SERTAN A EL i readobat amb productes estàndard de mercat.

 

4) Crust adobat amb SERTAN WT i readobat amb productes estàndard de mercat.

 

 

5) Crust adobat amb SERTAN WT i readobat amb polímers vegetals.

Durant l’assaig vam enterrar les mostres de pell en substrat de compost el dia 2 de setembre de 2020 i les vam desenterrar el dia 5 d’octubre del 2020. Després de trenta-tres dies el resultat és sorprenent i inesperat per a tot l’equip tècnic de Quimser.

Observem que en 30-35 dies les pells adobades amb SERTAN WT es comencen a descompondre. Destaquem que en l’article EA-R-19170 (mostra núm. 5) la descomposició és més gran, cosa que ens porta a afirmar que en el termini d’un any i en unes condicions concretes d’humitat i temperatura, la pell quedarà totalment descomposta.

L’article EA-R-19170 (mostra núm. 5) s’ha readobat amb polímers naturals amb l’objectiu que tinguin el mínim impacte possible en el medi ambient, tant pel que fa al cuir resultant com durant tot el procediment i amb els productes utilitzats.