El PROCÉS DE RIBERA comprèn la preparació, la neteja i el condicionament de la pell abans de sotmetre-la al procés d’adobament. En aquest post tractarem el segon nivell del procés que consisteix en el pelat.

PELAT
Completat el Procés d’Humectació (vegeu info) començarem el de PELAT, que consisteix a eliminar el pèl de la pell. Aquest procés pot variar en funció de la pell, de la maquinària, de les condicions ambientals i del sistema de treball emprat.

PROCÉS SENSE RECUPERACIÓ DEL PÈL
Normalment s’utilitza el sulfur sòdic i la calç per a destruir el pèl, que es desintegra i és de difícil recuperació. Amb la calç es regula la inflamació de la pell per evitar el que es coneix com a “soltura de flor”. En el cas de tenir un procés poc controlat i temperatures elevades, es poden generar desperfectes a la pell i destruir la flor. El pH amb el qual treballarem serà de 12 aprox.

Productes utilitzats:
SOSA CÀUSTICA: basificant
CALÇ: reguladora del pH
SULFUR SÒDIC: depilant
TRD-27: Tensioactiu amb alt poder desengreixant (+)
BACTOL EN: auxiliar de pelat, antiarrugues i benes (+)

PROCÉS PER A LA RECUPERACIÓ DEL PÈL AMB SULFUR I ENZIMS 
També hi ha la possibilitat de treballar el procés amb sulfur i enzims per a la recuperació del pèl, conservant-lo intacte i evitant així la seva descomposició. Es tracta d’un procés menys contaminant. El pH amb el qual treballarem serà d’11 aprox.
Productes utilitzats:
TRD-27: Tensioactiu amb alt poder desengreixant (+)
TRD-H-2 o TRD-H-3: Humectant enzimàtic amb poder de 700.000 unitats
TRD-HB: Auxiliar de pelat, regulador de pH (+)
ANTIBAC Z: Bactericida
BACTOL EN: Auxiliar de pelat, antiarrugues i benes (+)

PELAT PELL OVINS
En aquest cas el procés és diferent i hi ha diverses opcions. Una d’elles consisteix a esquilar la pell en brut i després humectar-la i pelar-la. Aquest mètode permet recuperar la llana i reduir el consum de sulfur sòdic, aconseguint un procés més ecològic. Una altra alternativa és untar la pell amb una pasta a base d’aigua, sulfur i calç, deixant-la reposar per, més endavant, treure el pèl amb facilitat.