SERLAC LW-5 (brillantor alta) i SERLAC LW-37 (brillantar mitjana) són emulsions universals de nitrocel·lulosa en mitjà aquós indicades per a qualsevol fase del procés d’acabat: tops finals o capes intermèdies (tapisseria d’automòbil, tapisseria domèstica, etc.).

Proporcionen un acabat natural i suau i una brillantor natural i transparent que no modifica el color final. Tenen bona solidesa a la llum i una alta resistència al fregament. Es poden barrejar amb qualsevol tipus de pigment Capafin i/o anilines Seranil i amb tot tipus de productes d’acabat, agents penetrants, agents de tacte, etc.

Disposem d’altres tipus de laques aquoses. Per a més informació podeu consultar aquest enllaç