La riquesa dels oceans no és infinita, de manera que anteposar els interessos comercials a la sostenibilitat pot tenir conseqüències catastròfiques. La sobreexplotació pesquera és sens dubte un dels problemes més importants que pateixen els oceans. No només amenaça la supervivència de moltes espècies animals, sinó també la dels ecosistemes on viuen. En aquest nou article us presentem SEROIL NVS i SEROIL NVP, la nostra gamma d’engreixos ecològics.

La sobrepesca, entesa com la situació en què es capturen tants exemplars d’una espècie marina que resulta impossible la repoblació, no és un fenomen nou, si bé amb el desenvolupament de la pesca industrial, a la segona meitat del segle XX, es va convertir en una qüestió global de gran magnitud. Una dada molt significativa és que, a causa de la sobreexplotació pesquera, els grans caladors estan a un 10% de la capacitat que tenien a principis del segle XX. A més, la sobreexplotació s’ha continuat mantenint a causa de la sofisticació que han assolit els mitjans de captura i per la gran inversió que han realitzat les empreses i estats per augmentar la capacitat de captura.

Els medis de vida de més de 3.000 milions de persones depenen de la biodiversitat marina i costanera

Però l’home no només ha impactat negativament en la vida als oceans amb la seva imparable activitat pesquera, sinó que també ho ha fet abocant al mar tota mena de contaminants com ara aigües residuals, fertilitzants, plàstics, CO2, etc. que han propiciat la proliferació de les algues, la disminució de la concentració d’oxigen, l’acidificació dels oceans, la introducció de contaminants a la cadena tròfica, etc. de manera que s’han creat zones sense vida. Aquesta degradació tan salvatge que l’home està fent a marxes forçades als oceans s’hauria de revertir abans no sigui massa tard i ens trobem amb uns oceans sense vida.

Els oceans del món, la temperatura, la composició química, els corrents i la vida, són el motor dels sistemes globals que fan que la terra sigui un lloc habitable per als éssers humans. La manera com gestionem aquest recurs vital és fonamental per a la humanitat i per contrarestar els efectes del canvi climàtic. Els medis de vida de més de 3.000 milions de persones depenen de la biodiversitat marina i costanera. Tot i això, el 30% de les poblacions de peixos del món està sobreexplotat, assolint un nivell molt per sota del necessari per produir un rendiment sostenible. Els oceans també absorbeixen al voltant del 30% del diòxid de carbó generat per les activitats humanes i s’ha registrat un 26% d’augment en l’acidificació marina, que prové majoritàriament de fonts terrestres. Per cada quilòmetre quadrat d’oceà hi ha una mitjana de 13.000 trossos de deixalles plàstiques.

El sector del cuir utilitza per a la fabricació dels engreixos grans quantitats d’oli de peix. Una manera de contribuir a la millora del medi ambient i dels oceans seria disminuir o eliminar la utilització d’olis d’origen marí

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) generen un marc per ordenar i protegir de manera sostenible els ecosistemes marins i costaners de la contaminació terrestre, així com per abordar els impactes de l’acidificació dels oceans. Millorar la conservació i ús sostenible dels recursos oceànics mitjançant el dret internacional també ajudarà a mitigar alguns dels reptes que enfronten els oceans. La pesca industrial és un mètode molt utilitzat i té com a objectiu aconseguir la quantitat més gran d’exemplars en el menor temps possible. Es requereixen vaixells especials per poder executar aquesta activitat amb eficàcia. Els vaixells s’equipen amb tecnologies avançades per poder augmentar el nombre de captures, cosa que els permet rendibilitzar encara més l’activitat i la inversió feta. Amb la pesca industrial es recullen 29 milions de tones a l’any, mentre que amb l’artesanal tan sols 24, cosa que demostra la gran eficàcia dels mètodes industrials.

S’estima que, de forma industrial, es rebutgen més de 40 milions de tones de peixos cada any. Pel que fa a la pesca artesanal el rebuig és pràcticament de zero.Una dada que afecta directament la sobrepesca és la que fa referència a la producció d’oli de peix. Es necessiten entre 12-20 tones de peix (depenent del tipus de peix i latitud) per produir 1 tona d’oli de peix. I el sector del cuir utilitza per a la fabricació dels greixatges grans quantitats d’oli de peix. Una manera de contribuir considerablement a la millora del medi ambient i a la millora dels oceans seria disminuir o eliminar la utilització d’olis d’origen marí.

A Quimser continuem treballant per desenvolupar productes que causin el menor impacte ambiental. Per això promovem el menor ús d’olis de peix i la substitució dels engreixos que en continguin

Ara us presentem una nova gamma de productes que són una aposta cap a un món millor. Els olis SEROIL NVS i SEROIL NVP són totalment ecològics amb:

  • 0% greixos animals i oli de peix.
  • 0% derivats del petroli.
  • 100% biodegradable d’origen natural.