SERTAN ND és un agent dispersant molt versàtil que facilita la penetració dels colorants. S’obtenen tintures uniformes amb una excel·lent dispersió dels extractes vegetals. Pot utilitzar-se com a auxiliar en l’adobament vegetal, en el re adobament i per a la neutralització de cuirs al cromo. La dosi recomanada oscil·la entre l’1%-3% sobre el pes de la pell.

SERTAN RP és un agent dispersant i preadobant per a tot tipus de pell al vegetal i adobament per a sola. Prepara la pell per a una ràpida penetració dels extractes vegetals en re adobament. La dosi recomanada oscil·la entre el 3%-5% sobre el pes de la pell.

SERTAN NP és un agent dispersant i neutralitzant. Millora la dispersió de la grassa en el bany d’engreix. Es pot utilitzar en la tintura per a dispersar els colorants, per a  obtenir colors brillants i per apujar els tons. Gràcies al seu efecte tamponant s’aconsegueix el pH òptim, preparant la pell per acceptar els agents re adobants que seguiran el procés i aconseguint una neutralització progressiva, moderada, uniforme i efectiva. Té un efecte de des acidulació suau que redueix l’afinitat dels agents readobants i protegint la flor de sobreadobament. Amb SERTAN NP  s’obtenen pells amb la flor llisa i ferma millorant el replè i la resistència de flor. Redueix el caràcter catiònic de les pells wet-blue i wet-white i facilita la penetració i la dispersió dels readobants aniònics sense causar astringència o pèrdua de propietats físiques.

SERTAN-ND-TDS

SERTAN-RP-TDS

SERTAN-NP-TDS