A Quimser treballem per aconseguir pells altament biodegradables.  Actualment ens trobem amb un mercat molt dividit, perdut i amb poc coneixement sobre les necessitats reals pel que fa als   requeriments dels consumidors. 

Tots hem sentit parlar de “pell ecològica”, pell “sense metalls”, “pell Chrome free”, però què és el que realment es busca? Quina és la finalitat d’aquesta pell?

A més, tenim un altre competidor, la “pell vegana”, que no és d’origen animal (plàstics i PVC) però que està guanyant quota de mercat pel fet de no ser d’origen animal. En aquest cas, s’ha de deixar clar que la pell és un residu que es recicla per donar nova vida. 

Tornant al cuir d’origen animal, ens trobem que el que es busca és un canvi per fer un procés més respectuós amb el medi i amb la salut dels éssers vius. Com que des del sector se’ns demanen diferents coses amb diferents noms, decidim fer aquest informe per definir els conceptes, els productes i els processos. 

Pell sense crom: és aquella que no porten crom.

Pell sense metall: és aquella que no conté res de metalls 

Pell ecològica; quan la pell resultant i la fabricació son altament respectuosos amb el medi i el seu impacte és nul o molt petit.

En aquests tres casos ens trobem que la demanda és variada, però que la finalitat no deixa de ser la mateixa. 

Les pells lliures de crom, son aquelles que accepten treballar amb alumini, sintètics, aldehids i altres productes que poden ser més o menys ecològics, però que no tenen en compte la biodegradabilitat del cuir obtingut o si el procés ha estat respectuós mediambientalment. Únicament s’elimina el crom, ja que és un material contaminant i tòxic. Molts d’aquests productes son derivats del petroli , i el seu origen i la seva fabricació generen una càrrega contaminant molt gran. 

Les pells lliures de metall, inclouen l’eliminació de tots els metalls (crom, alumini, zirconi…) , però això no vol dir que els productes i processos siguin respectuosos, ni que el cuir obtingut sigui biodegradable. 

Les pells ecològiques, son aquelles en què es treballen amb productes que son respectuosos amb el medi ambient i la salut dels éssers vius. Amb ells obtenim una pell amb alta biodegradabilitat, obtenint un impacte nul o molt petit en el medi. El residu no és cap problema. 

Des de QUIMSER hem treballat diferents solucions per poder donar resposta a aquestes demandes de mercat. 

Per tan, tenim dos possibles alternatives:

Adobament amb SERTAN WT: Obtenim pells blanques, oxidacions baixes o nul·les, temperatura de contracció de 80-85. Hem comprovat que el cuir és altament biodegradable. Aquest producte en base zeolita ens deixa poca quantitat d’alumini. Tot i que al Manufacturing Restricted Substances List (0-MRSL ZDHC V 2.0 2019) no està prohibit l’ús d’alumini en el cuir, ens trobem que alguns mercats reclamen pells lliures de metall. Nosaltres defensem aquest producte com a alternativa per a pells ecològiques, ja que la matèria no està restringida pel sector i té múltiples usos en altres sectors, considerada una substància ecofrendly per a l’alimentació, l’agricultura, la cosmètica… 

És un procés senzill i els productes estan preparats per treballar d’una forma segura i fàcil. L’adobament és molt semblant al crom per evitar errors en la producció i facilitar-li al professional la introducció d’aquest nou procés.

En aquest adobament treballem a pH 3.5-3.8 i per mantenir-ho recomanem utilitzar SERFIX AF, ja que és un producte tamponant que ajuda que la reacció no sigui tant agressiva i que el producte quedi més ben fixat. S’obtenen pells més plenes, uniformes i menys crispacions de flor.

Adobaments vegetalitzats amb SERTAN VLI: Opció que treballa amb extractes modificats amb polímers naturals per obtenir resultats semblants a l’adobament amb crom. En aquest cas obtenim pells amb un to més beix / groc, l’oxidació és més alta i la temperatura de contracció de 80. En aquest cas, les pells també son altament biodegradables i els productes utilitzats son respectuosos amb el medi ambient. L’únic inconvenient és que no ens serveixen per als colors blancs o per a articles amb alta resistència a la llum. 

És un procés senzill en què treballem amb SERTAN VLI com a adobant principal, producte en base polímers vegetals que junt amb SERTAN NP permet aconseguir una bona dispersió, penetració i uniformitat de flor.

S’obté un cuir adobat que no és del tot blanc, però de color molt clar i fàcilment oxidable a causa del seu origen natural.

Les altres alternatives de mercat com la oxicilidina o el gluteraldehid, contenen formaldehid, l’ús dels quals sí que està restringit en el contingut final de la pell. Per tant, des de Quimser treballem evitant l’ús d’aquests productes, ja que considerem que per fabricar-los es generen gasos tòxics i el residu que deixen no és respectuós amb el medi. 

Després de veure les diferents opcions que tenim, considerem que per fer un CUIR ECOLÒGIC i un PROCÉS amigable hem de treballar amb una de les opcions més amunt esmentades.

READOBANTS I ENGREIXOS RECOMANATS

L’equip tècnic de Quimser recomana seguir treballant amb aquells productes que ens proporcionaran un article altament biodegradable i en què l’impacte en el medi sigui menor. Caldrà tenir en compte que per cada article haurem de fer servir un tipus de producte en les proporcions recomanades per assolir els objectius i requeriments de cada client.

Els productes d’ENGREIX que recomanem són:

La gamma d’olis de QUIMSER està estudiada per oferir productes d’avantguarda complint tots els requisits establerts i les certificacions que el sector exigeix. Utilitzarem el producte indicat per a cada article.

Cliqueu aquí per accedir al Test 1 de biodegradabilitat amb mostres de pell d’ovella

Cliqueu aquí per accedir al Test 2 de biodegradabilitat amb mostres de crust en boví